Kirjoitettu
Työelämä muuttuu, tilitoimiston on muututtava mukana

Työelämän muutokset ja työn pirstaloituminen ovat jo hetken aikaa nostaneet päätään pinnan alta. Minun mielestäni tämä on vain ja ainoastaan hyvä asia. Ei ole selkeää 8-16 rytmiä ja yhtä työnantajaa, vaan työtä ja vapaa-aikaa voi sovitella helposti yhteen. Monen mielestä on vapauttavaa ja vähemmän ahdistavaa, kun maanantaina ei ole pakko olla klo 8:00 työmoodissa.

Mikä tai kuka on kevytyrittäjä?

Kun puhutaan kevytyrittäjyydestä, puhutaan usein itsensä työllistäjästä, joka tekee työtä usealle toimeksiantajalle ja laskuttavat työnsä laskutuspalvelun kautta. Tällaisia ovat esimerkiksi oman työnsä laskuttavat konsultit ja rakennustyöntekijät. Käytännössä kaikki, jotka laskuttavat työnsä laskutuspalvelun kautta ja laskutuspalvelu maksaa heidän palkan, ovat kevytyrittäjiä.

Sinällään kevytyrittäjä ei ole virallinen tai juridinen termi, vaan kevytyrittäjät luetaan työttömyysturvan osalta yrittäjiksi. Laskutuspalvelut eivät palkanmaksun yhteydessä pidätä työeläkemaksua. Toisin sanoen, kevytyrittäjän tulee itse huolehtia eläkemaksuista ottamalla YEL-vakuutuksen.

Kevytyrittäjä maksaa laskutuspalvelulle komission. Komissio vaihtelee 2-7 % välillä ja sillä katetaan mm. palkanmaksun ja kirjanpidon kulut. Kevytyrittäjällä ei ole yrittäjän velvollisuuksia. Kevytyrittäjä ei ole kirjanpitovelvollinen eikä verotusta tarvitse miettiä, sillä verot maksetaan verokortilla.

Onko kevytyrittäjä uhka tilitoimistolle?

Koronavuosi tai -vuodet, näkyvät myös monella tapaa vauhdittamassa työelämän muutosta. Kaupparekisterin tilastoista käy ilmi, että toiminimien kohdalla käyrä on kasvuvoittoinen (lähde: https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/yritystenlkm/lkm.html). Erilaisten laskutus- ja kevytyrittäjäpalveluita tarjoavien yritysten määrä on viime vuosina kasvanut, mikä kertoo siitä, että kysyntää kevytyrittäjän palveluille on.

Käytännössä siis tilitoimistojen potentiaaliset asiakkuudet ovat lisääntyneet, vaikka osa kevytyrittäjyyttä tarjoavista toimijoista vaativatkin toiminimen palvelun käyttäjältä.

Muodostaako lisääntynyt kevytyrittäjyys uhkan tilitoimistojen kannattavuudelle? Tähän on aika helppo vastata. Toisille kyllä, toisille ei. Muutosvastarintainen yritys, olipa toimiala mikä hyvänsä, löytää ongelman joka ratkaisuun, eikä päinvastoin.

Noh, mitä tekee tilitoimisto, joka elää ja muuttuu ajan hengen mukana? Vastaus on helppo: tarjoaa kevytyrittäjyyttä ja itsensä työllistämistä tukevia palveluita. Ei tilitoimistolta ole enää pitkään aikaan kannattanut ostaa vain kirjanpitoa - se tulee kaiken sen palvelun sivutuotteena.

Miten tilitoimisto voi auttaa kevytyrittäjää?

Monella tapaa. Moderni tilitoimisto on verkostoitunut ja tarjoaa yhteistyökumppaneiden kautta ohjelmia ja palveluita, jotka eivät vaadi kirjanpidon kantojen perustamista. Alla muutama esimerkki:

Työajan seuranta

Monelle, todennäköisesti suurimmalle osalle kevytyrittäjistä, laskutuksen perusta on tehdyt tunnit tai käytetty työaika. Jos toimeksiantajia on useita ja työajat joustavia, työajan seuranta voi mennä hankalaksi.

Hyvä työajanseurantaohjelmisto, jonka tilitoimiston kautta voi hankkia, helpottaa ensinnäkin itse työn tekijää pitämään kirjaa, että jokainen työtunti tulee laskutettua oikein. Lisäksi työn tekijän on mahdollista luotettavasti todistaa, että työ on tehty sovitusti ja työt ovat dokumentoitu.

Jos työ vaatii liikkumista paikasta toiseen, kilometrit ja päivärahat tulevat automaattisesti oikein ja oikealle toimeksiantajalle.

Kuittien kuvaus

Jos työstä aiheutuu kustannuksia, kuten esimerkiksi työkalujen tai tarvikkeiden ostoja, helppo tapa laskuttaa kulut on ottaa kuitista kuva ja siirtää tieto sähköiseen muotoon. Vaikka työn tekijän ei tarvitse huolehtia kirjanpidosta, toimeksiantajan tarvitsee. Toimeksiantaja saa näin kuitin tiedot haettua helposti omaan kirjanpitoon.

Neuvonta

Ei pidä unohtaa, että tilitoimistolla on hyvin todennäköisesti vastaavanlaisia asiakkuuksia ja sitä kautta laaja tuntemus toimialasta. Neuvojen ei aina tarvitse liittyä kirjanpidollisiin kirjauksiin vaan tilitoimisto voi hyvin neuvoa toimialaan liittyviä asioita - mistä voisi löytyä uusia asiakkuuksia, mitä voi tehdä toisin välttääkseen sudenkuopat ja milloin voisi olla oikea aika neuvotella uusista hankinnoista.

Esimerkiksi tuote-edustajalle tai myyjälle on kullanarvoista tietää alan tapahtumista ja muutoksista sekä milloin on oikea aika avata neuvotteluita yms.


Me autamme mielellämme kevytyrittäjiä - sparrataan, tsempataan ja käydään yhdessä läpi, miten kevytyrittäjyys olisi mahdollisimman tuottavaa.

Aihetunnisteet

Lisää luettavaa sinulle

Mikäli tämä kirjoitus oli mielestäsi kiinnostava, sinua voisi kiinnostaa myös seuraavat kirjoitukset samasta aihepiiristä:

Itse tekemällä ei välttämättä säästä. Blogissa kerrotaan syitä, miksi niin on ja miksi taloushallintoa ja kirjanpitoa ei välttämättä kannata tehdä itse.
Syitä valita tilitoimisto on monia ja tässä kirjoituksessa käsitellään tilitoimiston asiakaslähtöisyyttä. Miksi on tärkeää, että tilitoimisto on asiakaslähtöinen? Mitä asiakaslähtöisyys tarkoittaa?