Kirjoitettu
Yhtiömuodon valinta

Ikuisuuskysymyksiä. Juusto vai kinkku ensin leivän päälle, osakeyhtiö vai toiminimi? Moni alkava yrittäjä pohtii ainakin jälkimmäistä. Keskustelu oikeasta yhtiömuodosta tuntuu välillä kipuavan "juusto vai kinkku ensin" - keskustelun mittoihin ja intensiteettiin.

Suomessa yleisimmät yhtiömuodot ovat toiminimi, osakeyhtiö ja henkilöyhtiöt (Kommandiittiyhtiö ja avoin yhtiö) joita käsittelen tässä blogissa. Laskutuspalvelun kautta tehtävä kevytyrittäjyys tai osuuskunta-muotoinen yrittäjyys jää tästä kirjoituksesta pois. Kirjoitus pohjautuu hyvin pitkälti omiin kokemuksiin ja näkemyksiin, koska jokaisella yrittäjällä on oma mielipiteensä tähän asiaan.

Millainen toiminta, sellainen yhtiömuoto

Nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että mitä isompi liiketoiminta, sitä järkevämmäksi osakeyhtiö yhtiömuotona tulee. Kun taas satunnainen ja sivutoiminen liiketoiminta on järkevintä laskuttaa toiminimellä, sen kevyen byrokratian vuoksi. Näiden ääripäiden väliin jää toki aika paljon vielä temmellyskenttää.

Toki sanotaan se nyt tähän heti kättelyyn: osakeyhtiö on varma valinta. Osakeyhtiön puolesta puhuu pienessäkin toiminnassa sen tuoma uskottavuus sekä myös velkasuoja pahimmassa tapauksessa, eli konkurssissa.

Mutta osakeyhtiö on kankea. Kirjanpito on aina kahdenkertaista ja rahan liikuttelu yhtiön ja yrittäjän välillä täytyy tapahtua palkanmaksuna, osingonjakona tai verottomina korvauksina (kilometrit / päivärahat)

No niin, pilkotaanpa sitten vähän yhtiömuotoja osiin:

Toiminimi

Toiminimi on hyvä valinta pieneen, sivutoimiseen yrittäjyyteen tai palkkatyönomaiseen työskentelyyn (lääkärit, hierojat yms. "vuokratuoliyrittäjät") joiden kulurakenne on hyvin matala ja laskutus säännöllistä. Toiminimi ei ole varsinainen yritys, joten yrityksellä ja yrittäjällä ei ole omia erillisiä rahoja vaan toiminimen tulot ovat yrittäjän henkilökohtaista tuloa. Näin ollen toiminimi voi siis käyttää yrityksen rahoja myös omaan henkilökohtaiseen käyttöön.

Nämä ovat yksityisnostoja, joita usein nimitetään toiminimiyrittäjän palkaksi. Varsinaista palkkaa toiminimi ei yrittäjälle voi maksaa. Työntekijöille kyllä. Toiminimi ei varsinaisesti tarvitse yritystiliä, joten oma henkilökohtainen pankkitili riittää - jos pankille passaa.

Toiminimi maksaa verot ennakkoon, eli ennakkoveroa arvioidun tuloksen perusteella. Ylimenevä, liikaa maksettu ennakkovero palautuu veronpalautuksena ja ennakkoveron jäädessä liian pieneksi, voidaan maksaa lisäennakkoa. Jos sekään ei vielä riitä, lätkäistään lisäveroa jäännösveron muodossa.

Toiminimen tulos on käytännössä se summa, joka jää käteen, kun tilikauden tuloista vähennetään tilikauden kulut ja mahdollisesti edellisen tilikauden tappiot. Huomaa, että yksityisnostot eivät ole tulosta alaspainavia kuluja! Toiminimiyrittäjä ilmoittaa päivärahat ja kilometrikorvaukset veroilmoituksella, jotka merkitään toiminimen kuluiksi.

Toiminimiyrittäjä vastaa kaikista toiminimen veloista henkilökohtaisesti. Mitä isommaksi toiminta kasvaa ja mitä enemmän esim. kalustoa yrityksellä on velaksi, sitä isompi tuskanhiki toiminimiyrittäjälle iskee huonoina aikoina.

Henkilöyhtiöt (Kommandiittiyhtiö ja avoin yhtiö)

Heti kärkeen - vältä avointa yhtiötä kuin ruttoa. Käytännön ero avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön välillä on yhtiömiesten määrä. Kommandiittiyhtiössä on oltava vähintään yksi vastuunalainen yhtiömies ja yksi äänetön yhtiömies. Avoimessa yhtiössä ei ole äänettömiä yhtiömiehiä, mutta vähintään kaksi vastuunalaista yhtiömiestä.

Vastuunalaiset yhtiömiehet voivat tehdä muita yhtiömiehiä velvoittavia päätöksiä yksin, jota kuitenkin voidaan yhtiösopimuksessa rajoittaa. Joten yhtiösopimus tulee laatia todella huolella. Yksi huithapeli + tulkinnanvarainen yhtiösopimus = onnettomuus, joka odottaa tapahtumistaan.

Kommandiittiyhtiö on mielestäni aliarvostettu ja turhan vähälle jäänyt yhtiömuoto. Pidän siitä erityisesti, että siinä yhdistyy osakeyhtiön ja toiminimen hyviä puolia. Palkkaa voidaan maksaa, tai sitten yrittäjä voi nostaa yksityisnostoja yrityksen tililtä. Kommandiittiyhtiö on erillinen oikeushenkilö ja yrityksen rahat ja varallisuus ovat yrityksen ja omat rahat ovat omia, mutta rahaa voi nostaa yrityksen tililtä juuri silloin kuin tarvitsee. Yrittäjä on kuitenkin henkilökohtaisella omaisuudellaan vastuussa yrityksen veloista, myös toisten yhtiömiesten aiheuttamista veloista.

Kommandiittiyhtiön yrittäjä maksaa (mikäli nostaa yksityisnostoja) veroja ennakkoveroina, yrityksen tuloksen perusteella. Tässäkään yhtiömuodossa yksityisnostot eivät paina tulosta alaspäin! Kommandiittiyhtiö voi myös maksaa yrittäjälleen samoja etuja, kuin osakeyhtiö (puhelinetu, autoetu, lounasetu yms) ja yrittäjä voi myös nostaa tililtä verottomia korvauksia samaan tapaan kuin osakeyhtiöyrittäjä. Verotuksessa henkilöyhtiö katsotaan elinkeinoyhtymäksi, eli kommandiittiyhtiön ja avoimen yhtiön yhtiömiehet saavat 5 % yrittäjävähennyksen verotuksessaan.

Osakeyhtiö

Osakeyhtiö sopii käytännössä mihin tahansa, joskin muutamia asioita mielestäni on hyvä ottaa huomioon. Mikäli osakeyhtiö on alkuun sivutoiminen ja laskutusta on satunnaisesti, suosittelen pitämään rahoja yrityksen tilillä, kunnes voit kerralla nostaa sopivan summan.

Osakeyhtiö voi nimittäin maksaa ainoastaan palkkaa (toki mikään laki ei kiellä maksamasta pelkästään verottomina korvauksina tai vaikka osinkoina, mikäli edellytykset niille täyttyvät) joten se vaatii joko äärimmäisen nohevan yrittäjän, joka laskee vaikkapa palkka.fi - palvelun kautta palkan itselleen. Itse toki, tietyistä ja arvattavista syistä, suosittelen kuitenkin tilitoimistoa tekemään palkanlaskennan.

Edellä on siis yksi syy, miksi osakeyhtiö ei ehkä ole paras mahdollinen sivutoimiseen yrittäjyyteen. Kun on Matti kukkarossa ja tarve saada paalua ja vikkelästi, sivutoiminen Oy ei ole kiva kaveri silloin.

Mutta melkeinpä milloin tahansa muulloin, osakeyhtiö on onnistunut valinta yhtiömuodoksi. 2 500 euron alkupääomavaatimuksen poistuttua, osakeyhtiön voi perustaa ilman omaa pääomaa, kunhan rahat riittävät käsittelymaksuun. Mikäli liiketoiminta on vähänkään säännöllistä, kasvuhakuista ja sisältää myös riskien ottoa velan muodossa, osakeyhtiö ei ole ainakaan väärä valinta. Päinvastoin. Tällöin osakeyhtiö on erittäin hyvä valinta.

Osakeyhtiö on myös byrokraattisin ja raskain hallinnoltaan. Yrityksen rahat ovat yrityksen rahoja ja niihin ei kosketa ilman palkanlaskentaa. Osakas ei voi maksaa yrityksen kortilla tai yrityksen tililtä omia menojaan. Se voidaan katsoa peitellyksi osingoksi. Kirjanpito tehdään aina kahdenkertaisena ja lisäksi osakeyhtiö tekee vuosittain tilinpäätöksen sekä usein myös tilintarkastuksen.

Mikäli osakeyhtiö on riittävän vakavarainen, yrityksen rahoitus on mahdollista saada ilman osakkaiden henkilökohtaisia takauksia. Tällöin jätöksen osuessa tuulettimeen, osakkaat ovat siltä osin suojassa velkojilta, mikäli eivät ole henkilökohtaisesti taanneet osakeyhtiön lainoja, eivätkä ole toimineet vilpillisesti.

Vertailu eri yhtiömuotojen välillä

Mikäli edellä kirjoitettu kuivakka teksti ei kiinnostele, laitetaan tähän vielä taulukkomuodossa edut ja haitat pähkinänkuoressa. Vastaukset eivät kaikki ole tyhjentäviä, mutta pääsääntöisesti toimitaan näin:

 

Toiminimi

Henkilöyhtiöt (ky / ay)

Osakeyhtiö

KirjanpitoYhdenkertainen (esim. excel - erottelu tuloihin ja menoihin riittää)Kahdenkertainen + tilinpäätösKahdenkertainen + tilinpäätös & tilintarkastus useimmiten
Varojen liikutteluYksityisottoina. Tmi ei maksa palkkaaYksityisottoina tai palkkana. Voidaan nostaa pelkkiä verottomia korvauksiaPalkkana tai osinkoina. Voidaan nostaa pelkkiä verottomia korvauksia
Yrittäjien määräVain yksiVähintään 2 yhtiömiestä (2x vastuunalainen / ay tai 1x vastuunalainen ja 1x äänetön / ky)1 tai useampia
VelkavastuuYrittäjä vastaa henkilökohtaisesti veloistaVastuunalaiset yhtiömiehet vastaavat veloista henkilökohtaisestiVastuu rajoittuu sijoitettuun pääomaan (pl. mahdolliset henkilökohtaiset takaukset)
VerotusYrittäjä maksaa ennakkoveroja arvioidun tulon perusteellaYritys ei ole erillinen verovelvollinen. Yrittäjä maksaa ennakkoveroja kuten tmi tai palkanmaksun yhteydessä ansiotuloveroinaYritys maksaa veroja mm. yhteisöveroina
EdutKevyt hallinto ja byrokratiaYhdistelee Tmi:n ja oy:n hyviä puolia. Mahdollisuus myös luontoisetuihin sekä ulkopuoliseen sijoittajaanPienimmät taloudelliset riskit sekä mahdollisuus kevyempään verotukseen, toiminnan ollessa isoa
HaitatTaloudellisista riskeistä vastataan henkilökohtaisella omaisuudella. Ei mahdollisuuksia luontoisetuihinTaloudellisista riskeistä ja muiden yhtiömiesten tekemisistä vastataan henkilökohtaisella omaisuudella.Hallinto ja byrokratia on raskasta. Varojen nostaminen hidasta, joten laskutuksen on oltava säännöllistä
Kenelle?Sivutoimiseen yrittäjyyteen, esim. opiskelujen ohella tai vuokratuolimaiseen yrittäjyyteenKun yritystoiminta on pientä, mutta säännöllistä.Kun yritystoimintaa halutaan kasvattaa, kehittää ja laskutus on riittävän suurta + perustajia on useita

Osinkotulot

Otetaan vielä käsittelyyn osakeyhtiössä mahdollisuus osinkojen nostoon. JA, heti kättelyssä, ei ole olemassa mitään mystisiä verottomia osinkoja. Yksityishenkilö, joka saa osinkoa, maksaa aina vähintään 7,5 % veroa jaettavan osingon määrästä, jonka yhteismäärä on alle 150 000 euroa. Jotta saisi tuollaisen summan osinkoina jaettavaksi, täytyy tehdä todella paljon fyrkkaa.

Naapurissa asuva yrittäjä, vaikka varsin menestyvä olisikin, ei siis ensinnäkään nostele verottomia osinkoja, muttei todennäköisesti myöskään 150 000 euroa osinkoina. Nimittäin tuollainen tulos vaatii yritykseltä nettovarallisuutta (varojen ja velkojen erotusta) n. 1,9 miljoonaa euroa. Jos vielä vähän besserwisseröidään, niin yrityksen on pitänyt maksaa reilut 460 000 euroa yhteisöveroja voitoista. Eli todellisuudessa, tulosta pitää olla tullut n. 2,3 miljoonaa euroa, josta pyyhkäistään yhteisövero.

Käytännössä tuo vaatii työvoimaa, niin välillisesti, kuin välittömästikin, jotta päästään tuollaisiin lukuihin. Toisin sanoen, kyllä tuossa täytyy jo aika monta ihmistä työllistää + sidosryhmät siihen päälle. Riippuen käyttökatteesta, liikevaihtoa on tultava joka kuukausi yli 200 000 €.

Jos joku tässä onnistuu, mielestäni on vain kohtuullista palkita siitä riskinotosta.

Sinua voisi kiinnostaa seuraava sisältö

Lisää luettavaa sinulle

Mikäli tämä kirjoitus oli mielestäsi kiinnostava, sinua voisi kiinnostaa myös seuraavat kirjoitukset samasta aihepiiristä:

Kilpailukieltosopimuksiin on tullut lakimuutoksia vuonna 2022. Tässä blogissa käsitellään olennaisimmat muutokset.
Laskukohtainen ALV tekee tuloaan. Tässä blogissa käydään asiaa olemassa olevan tiedon valossa läpi.